Kuran’da “Korona Virüsü” ve 19 Sayısının Mucizesi!

Corona Virüsü Bizlere İlahi İkaz mı?

2019 tarihinin sonlarında Çin’in Wuhan Kentinde etkisini gösteren ve Çin’de binlerce kişinin ölümüne sebep olan Corona Virüsü yaradandan gelen bir ikaz mı?

 

 

 

Corona Virüsünü İşaret Eden Ayetler

En’âm  6/6  Görmediler mi onlardan önce nice nesilleri helak ettik ki onlara, yeryüzünde size vermediğimiz imkanları, kudretleri vermiş, onları yeryüzüne yerleştirmiştik, üstlerine bol bol yağmur yağdırmıştık, ayaklarını bastıkları yerlerden ırmaklar akıtmıştık, fakat sonra suçları yüzünden helak ettik onları ve onlardan sonra da başka başka nesiller meydana getirdik.

Sâd  38/3

Onlardan önce nice nesilleri helâk ettik. Feryat ettiler ama kurtuluş vakti değildi.,

Ahzab süresi 33. ayeti:


“Evlerinizde oturun, ilk cahiliye dönemi kadınlarının açılıp-saçılması gibi açılıp-saçılmayın. Namaz kılın, zekat verin, Allah’a ve Peygamberine itaat edin. Ey Ehl-i beyt (Ey Peygamberin ev halkı) şüphesiz Allah sizden pisliği giderip sizi tertemiz yapmak ister.” 

Ahzab Süresi 16. ayetinde şöyle buyuruyor:

“Ölümden veya öldürülmekten kaçsanız bile bu kaçış size bir fayda vermeyecektir. Kaçıp kurtulmanız halinde de bundan çok az faydalanabileceksiniz.”

Vaka Suresinin ilk 6 ayeti şöyle;

  • Vak’a vaki olduğunda
  • Onun oluşunu yalanlayacak kimse yoktur.
  • Alçaltır, yüceltir.
  • Yer şiddetle sarsılır
  • Ve pestelence belası dağıtılır
  • Tanecikler yayılır.

Bazı Hadisler ve Ayetler, Corona Virüsünü işaret ediyor. Corona virüsünün tanımı COVİD-19, Peki ya 19’un Sırrı nedir?

Kuran-ı Kerimin içinde 19 koduna ilk olarak 1974 tarihinde dikkat çekilmiş, daha sonra bir çok araştırmalar ışığında bu sayının birçok mucizesi açığa çıkmıştır. Müddessir Suresi 74 sureden oluşur. 19 ile 74 sayısını arka arkaya koyduğumuzda 1974 tarihi bu mucizenin bulunuş tarihi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu mucize Amerika’da yaşayan müslümanlarca ortaya konulmuştur. Dünya’da ki en yaygın takvim miladi takvimdir. Bu takvim tam olarak 1974 tarihini gösterir. Yani, HZ.İsa’nın doğumundan 1974 yıl sonra gizlenen bu mucize, Kuran-ı Keriminde Müddessir(gizlenen) suresinde işaret edilen mucizeyi açığa çıkartmıştır.

Bu Mucizenin bulunduğu tarihte Peygamber efendimiz, Mekke’den Medine’ye doğru hicreti başlattığı tarih 1393 yılını işaret etmektedir. Bildiğiniz üzere Peygamberimize Kuran, Hicretinden 13 yıl sonra vahyedilmeye başlanmıştır. Bu mucize, Kuran’ın vahyedilmeye başlamasından tam 1406 yıl sonra keşfedilmiştir.

19 Sayısı İle Bunlaı da Hatırlayalım!

– Besmele tam 19 harften oluşmaktadır.
– Kuran 114 ( 19×6) suredir.
– İlk vahyolan sure (96. sure) sondan 19. suredir.
– Kuran’ın ilk vahyedilen ayetleri 96. surenin ilk 5 ayetidir ve bu ayetlerin toplam kelime sayısı 19’dur.
– Vahyedilen ilk sure (Alak Suresi) 19 ayete sahiptir ve 285 (19 x 15) harf içerir.
– Son vahyedilen sure olan Nasr, toplam 19 kelimeden oluşur.
– Kuran’da 114 (19 x 6) besmele bulunur. Bu sayı da 19’un 6 katıdır. (Kuran’da 113 sure besmele ile başlar. Başında besmele bulunmayan tek sure, 9 numaralı Tevbe Suresi’dir. Kuran’da sadece Neml Suresi’nde iki besmele bulunmaktadır. Bu besmelelerden biri surenin başında diğeri ise 30. ayette yer alır. Besmele ile başlamayan Tevbe Suresi’nden itibaren saymaya başlanıldığında Neml Suresi’nin 19. sırada yer aldığı görülecektir.)
– “Rahman” kelimesi ise Kuran’da 57 (19 x 3) defa geçmektedir.
– Kuran’da bahsi geçen 30 farklı rakam vardır. Kuran’da geçen tüm bu sayıları (tekrarlar dikkate alınmadan) topladığımızda çıkan sayı 162.146’dır. Bu da 19’un 8.534 katıdır.
Kaf harfi ile başlayan 50. surede 57 (19 x 3) adet Kaf harfi vardır. Başında Kaf harfi bulunan 42. surede yine 57 (19×3) adet Kaf harfi bulunur. 50. surenin 45 ayeti vardır. Bunları toplarsak sonuç 95 (19 x 5)’tir. 42. surenin 53 ayeti vardır. Bunları toplarsak 42+53 yine 95 (19 x 5)’tir.
– Ya, Sin harfleri Yasin Suresi’nin başında bulunmaktadırlar. Sin harfi Yasin Suresi’nde 48 defa geçmekte iken Ya harfi 237 defa geçmektedir. Bu iki harfin toplamı 285 (19 x 15)’tir.
– Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad başlangıç harfleri tek bir surede -19. sure- geçmektedir. Kaf harfi bu surede 137 defa, Ha harfi 175 defa, Ya harfi 343 defa, Ayn harfi 117 defa ve Sad harfi 26 defa geçmektedir. 5 harfin toplam olarak geçtiği yerlerin sayısı 137 + 175 + 343 + 117 + 26 = 798 (19 x 42)

Peki ya 1406 tarihinin sırrı nedir?

1406 sayısının gizemi: 19×74 : 1406 sayısını gösterir. 19 sayısı ile 74 sayısını çarptığımızda 1406 sayısını elde ederiz.

Kuran’da ki sayısal mucizeye işaret eden Müddessir (Gizlenen) suresinin kendisi baştan aşağı mucizelerle doludur. Tüm bu mucizelere rağmen halen daha inkarcılar var! İnkarcılar, hiçbir şekilde Allah’ın herşeyi yarattığını ve nefes alıp vermemizin dahi, yaradan tarafından bizlere bahşedildiğini inkar etmektedirler. Onlar ki, ömür boyu inkar eden ve hiçbir inancı olmayan kimselerdir.

Müddessir suresi’nin ilk iki ayeti şöyledir:

1- Ey Gizlenen

2- Kalk ve Uyar!

Müddessir suresinin ilk ayeti gizlenene(müddessir) seslenmektedir ve ikinci ayeti ise kalkış vaktinin(uyanış vaktinin) geldiğini, uyarmaya başlamasını söylemektedir. İşte bu iki ayet, toplam 19 harften oluşmaktadır.

Bu iki ayetin sayısal değeri(ebcedi değeri) sizce kaçtır? Evet, duyunca büyük ihtimalle inanmakta zorluk çekeceksiniz… Bu iki ayetin sayısal değeri(ebcedi) tam 1974‘tür!

Kuran-ı Kerim indiği tarihte Peygambere seslenirken, anlamsal uyum muhafaza edilerek, ileride gerçekleecek mucizenin açığa çıkış tarihi de kodlanmıştır. Bu mucize, 19 sayısını işaret eder ve 19 harfle bu mucizeye işaret edilmektedir. Ek olarak 19 sayısının sayısal değeri, 19 mucizesinin 19’unun ve 19’un anlatıldığı sure Müddessir Suresinin numarası olan 74’ün arka arkaya yazılmış şeklini gösterir.

Müddessir Sures’nin birinci ayeti (74,1) olarak gösterilir. Ne kadar ilginçtir ki sayısal mucize açısından önemli bu ayetten itibaren Kuran’ı Kerim’in sonuna kadar 741 ayet bulunuyor ve 741 sayısı (19×39)’a eşittir.

Konumuzun devamlılığı açısından 19’dan bahsedilen ayetleri de okuyalım:

24 – Şöyle dedi: “Bu aktarılarak öğretilen bir büyüden başka bir şey değil”
25- “Bu sadece bir insan sözüdür”
26- Onu Sakar’a atacağım.
27- Sakar nedir bilir misin?
28- Ne bırakır, ne de yüklenir.
29- İnsanlar için tablolar sunandır O.
30- Üzerinde 19 vardır.
31- Ateşe bekçi olarak sadece melekleri atadık. Onların sayısını da: İnkarcılar için bir fitne kıldık. Ta ki; kendilerine kitap verilenler kesin bir bilgiyle inansın. Kendilerine kitap verilenler ve inananlar kuşkuya düşmesin. Kalplerinde hastalık olanlarla, inkarcılar da "Allah bu örnekle neyi anlatmak istedi" desinler. Böylece Allah dilediğini/dileyeni saptırır, dilediğini/dileyeni de doğruya iletir. Efendimiz’in ordularını kendisinden başkası bilmez. Bu insanlara bir hatırlatıcıdır.

32- Hayır Ay’a andolsun

33- Dönüp gittiği zaman geceye

34- Ve ağardığı zaman sabaha

35- Bu gerçekten büyüklerden biridir.

36- İnsanlar için bir uyarıcıdır.

37- İlerlemek ya da geride kalmak isteyenleriniz için.

( 74-Müddessir Suresi 24~37 )

Kuran’a Göre 19 Sayısının Fonksiyonları:

Kuran’da 19 dışında da sayılar geçmektedir. Fakat bu sayıların hemen hepsi bir ismi nitelemek için kullanılmıştır. Dört ay, yedi gök, bin ay gibi… Fakat 30. ayette ;”Üzerinde 19 var diye 19 vurgulandıktan sonra, 31. ayette “;” Onların sayısını da…”denerek, 19’un fonksiyonları anlatılmaktadır. Bu fonksiyonlar şöyledir:

1- İnkarcılar için bir fitne [Bir bela, aleyhlerine durum oluşturan bir unsur]

2- Kitap verilenleri [Yahudileri, Hıristiyanları] ikna etme özelliği

3- İnananların kesin bir bilgiyle inanmasını sağlama

4- İnananların ve kitap verilenlerin kuşkularını yok etme
5- Kalplerinde hastalık olanların, inkarcıların anlayamayacağı, bu örneği hafife alacağı bir durum oluşturma. [Ayette kalplerinde hastalık olanların ve inkarcıların “Allah bu örnekle neyi anlatmak istedi?” diye sorduklarını görüyoruz. Kanaatimize göre bu soru, merak eden insanların sorusu değildir. Bu soru, sırf karşı çıkmak için inkarcı psikolojisiyle yapılmış, ayeti hafife alan bir yaklaşımın ifadesidir.]

cihan

Birbirinden güzel yazıları siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz, okuduğunuz içerikler hakkında görüşlerinizi bizimle paylaşmaktan çekinmeyin lütfen.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu